20.03.2019 21:38  

     
  SK OLOMOUC SIGMA MŽ – ODDÍL KUŽELEK
       
  POZVÁNÍ
     
  na 48. ročník mezinárodního turnaje
     
  Pohár osvobození 
     
     
  Pořadatel: SK Olomouc Sigma MŽ – oddíl kuželek  
     
  Termín:  6. května – 2. června 2019  
     
  Místo: SK Olomouc Sigma MŽ – hřiště Řepčín – Svatoplukova ul.  
     
  Vedoucí činovníci:    
     Ředitel turnaje: Baslar Jiří                                                                   e-mail: jirka.baslar@seznam.cz  
    tel.: 604 437 532  
     
  Org. pracovník: Vlček Václav, Ladova 3, 779 00 Olomouc 9  
    mobil – 773 119 087,    
    e-mail: vlcek.ol@volny.cz     nebo: vlcek.ol@seznam.cz  
     
  Přihlášky: Na telefon, nebo e-mail organizačního pracovníka.  
    do 28. dubna 2019 a dále v průběhu turnaje..  
    V přihlášce můžete navrhnout Vám vyhovující termín.  
    Přihlášky podané po termínu pouze telefonicky.  
     
  Rozlosování: Bude provedeno po uzávěrce přihlášek a zveřejněno na www.sigmamz.cz  
    a průběžně doplňováno.  
     
  Startovné: Startovné ve výši 400,- Kč za družstvo bude uhrazeno před zahájením startu.  
     
  Hrací dny: Každý den. Místní a oddíly z blízkého okolí odehrají utkání v týdnu.   
    Soboty, neděle a svátky jsou vyhrazeny pro vzdálenější oddíly.  
    Začátky utkání ve všední dny v 16:30 h (na zvláštní požadavek možno začátek upravit),  
    ve dnech pracovního klidu v 9:00 a ve 13:00 hod.  
     
  Předpis: Hraje se dle pravidel a soutěžního řádu kuželkářského sportu.  
     
  Systém: Turnaj je vypsán pro pětičlenná družstva na 100 hs. Počet startů družstva  
    není omezen.Družstvo však nemůže opakovaně nastoupit ve stejném složení.  
     
  Ceny: Věcné ceny obdrží družstva na prvních třech místech, nejlepší ženské družstvo,  
  nejlepší družstvo neregistrovaných, tři nejlepší jednotlivci, cena za nejlepší ženský   
    výkon a hráč s nejlepší dorážkou.  
    Dále bude vyplacena prémie ve výši 1.000,- Kč za každé překonání stávajícího   
    rekordu dráhy který má hodnotu 521 poražených kuželek.  
    Další informace o našem oddíle a turnaji (rozlosování, průběžné výsledky, fotografie   
    družstev) najdete na:    www.sigmamz.cz  
     
       
     Vlček Václav v.r.                                                                         Baslar Jiří v.r.  
    předseda oddílu                                                                                                          ředitel turnaje